Route Wise Transport

INDIAN OLYMPIAD SCHOOL, NAGPUR

ROUTEWISE TRANSPORT FACILITY : 2022-2023

Driver Name : Kadeer Bhai
Contact No : 7756880221
Vehicle No. (Bus No.13)
Driver Name : Usman Bhai
Contact No : 9960029290
Vehicle No. (Winger 13)
Sr. Pickup / Drop Point Time Pickup Drop / Point Time
1 Chhaoni 07:00 Koradi Ramdas Mandir 06:15
2 Sadar Mangalwari 07:00 Vanjari Nagar Mahadula Koradi 06:20
3 10 No. Pulia Square 07:00 Modern School Bhokara 06:30
4 Kadbi Chowk 07:00 Omn Nagar 06:35
5 Motibag Square 07:05 Nara Colony 06:45
6 Motibag Bridge 07:10 Jaripatka 06:50
7 Blue Diamond School 07:10 GO Gas 06:55
8 Gareeb Nawaz Masjid 07:15 Teka naka 06:55
9 Babbu Hotel 07:15 Kapil Nagar 07:00
10 Sajid Bakery 07:15 Uppalwadi 07:10
11 Tinki Square Mominpura 07:20 Uppalwadi Mahak Colony 07:20
12 Golibar Square 07:25 2 No. Naka 07:25
13 Panchpawli Bridge 07:25 Raza Town 07:30
14 Kamal Chowk 07:27 Khasala Mahsala 07:40
15 Vaishali Nagar Square 07:30
16 Vaishali Nagar Petrol Pump 07:30
17 Bank of Baroda Durgawati 07:35
18 Bhim Chowk Mahendra Nagar 07:35
19 Mohammad Rafi Square 07:40
20 Ekta Colony 07:40
Driver Name : Reyaz Bhai
Contact No : 9371863127
Vehicle No. MH40 - 2636 (Bus No. 09)
Driver Name : Nana Bhau
Contact No : 9119407036
Vehicle No. (Winger) MH40, LB 4246
Sr. Pickup / Drop Point Time Pickup Drop / Point Time
1 Raj Towers Godhani 07:00 Tajbagh Teachers Colony 06:30
2 Ganpati Nagar Godhani 07:05 Tajbagh Sindhi Colony 06:35
3 Sparsh Hospital Godhani 07:05 Tajbagh 06:40
4 Takli T Point 07:10 Uday Nagar 06:45
5 Patanjali Takli Point 07:10 Medical Square Untkhana 06:50
6 Kunal Hospital 07:15 Shtranjipura 07:05
7 Pagal Khan Square 07:15 Itwari Maldhakka 07:10
8 Kadbi Chowk 07:20 H. B. Nagar 07:15
9 10 No. Puliya 07:20 H. B. Town Pardi 07:20
10 Indora Square 07:25 Pardi Haldiram Factory 07:25
11 Tirpude Hospital 07:25 Suman Vihar 07:40
12 Lal Godam Square 07:30 Nagaloka 07:45
13 Aasi Nagar Gate 07:30
14 Taj Nagar Square 07:30
15 Taj Nagar Qabristan 07:30
16 Pili Nadi 07:30
Driver Name : Aslam Bhai
Contact No : 7719823448
Vehicle No. (Bus) MH40 BG 7663)
Driver Name : Basheer Bhai
Contact No : 9673309633
Vehicle No. (Bus No. 06) MH
Sr. Pickup / Drop Point Time Pickup Drop / Point Time
1 K.T Nagar Friends Colony 06:45 Haj House 06:45
2 C.I.D Office 06:55 Rajwada Palace 06:50
3 Awasthi Chowk 06:55 Bhaldarpura 06:55
4 Shyam Lawn 07:00 Shanti Nagar Petrol Pump 07:00
5 K. R.C Lawn 07:05 Shanti Nagar Gaurden 07:05
6 Gorewada Square 07:05 Shanti Nagar Colony 07:10
7 Boregaon Road 07:10 Shanti Nagar Ghat 07:10
8 Dinshaws Factory 07:10 Kawra Peth 07:15
9 Sharda Square 07:10 Namdeo Nagar Kawra Peth 07:20
10 Anant Nagar Square 07:15 H. B. Nagar 07:20
11 Naheman Hall 07:15 Vinoba Bhave Nagar 07:25
12 Shabana Bakery 07:15 Pawan Nagar 07:30
13 Ahbab Square 07:20 Tipu Sultan Square 07:30
14 Mansha Chowk 07:20
15 White House Square 07:20
16 Mankapur Square 07:25
17 Jaripatka Square 07:30
18 Oka Bar Square 07:30
19 Power grid Square 07:30
20 Kapil Nagar Square 07:35

Indian Olympiad School & Junior College